به گزارش دفاع پرس، سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس و پژوهشکده اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با همکاری نهادهای پژوهشی، دانشگاهی، نظامی و سایر مراکز و موسسات نظامی و سازمان‌های غیرنظامی، دومین همایش ملی تاریخ شفاهی دفاع مقدس را در آذر ماه سال جاری برگزار خواهد کرد.
در این راستا سازمان اسناد و مدارک دفاع مقدس از کلیه علاقمندان درخواست دارد مقالات خود را تا تاریخ ۲۰ آبان ۹۷ به پست الکترونیک tarikh-shafahi@bonyaddefa.ir ارسال کنند.
موضوع مقالات در پنج محور اصلی از جمله مبانی نظری و پیشینه تاریخ شفاهی دفاع مقدس، ضرورت‌ها و فرصت‌ها، سیاست گذاری و نقش سازمان‌های لشکری و کشوری در تاریخ شفاهی دفاع مقدس، آسیب شناسی و موانع پیش روی تاریخ شفاهی دفاع مقدس و سایر موضوعات مرتبط با تاریخ شفاهی دفاع مقدس تبیین شده است.